Cambrils Comerç

Nuestra web utiliza cookies para facilitar y mejorar la experiencia de navegación. Si sigues navegando por nuestra web, entendemos que aceptas el uso de nuestros cookies. Política de Cookies Cerrar

Termes i Condicions


OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d`Ús i Condicions de Venda regulen l`ús del lloc web www.comproacambrils.com, de la qual Consultoria de Comunicació i Digitalitzación, SL, (d'ara endavant CCD, SL), mercantil con NIF [B01958735] i domicili en Carrer de Pompeu Fabra, nº6 - 43850 Cambrils (Tarragona), és titular.

 

A través del seu www.comproacambrils.com, CCD, SL proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de `Client`, la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que CCD, SL. posteriorment comunica a través d`email. La condició de Client suposa l`adhesió a les Condicions d`Ús la versió publicada en el moment en què s`accedeixi al Lloc web. En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d`ara endavant, `Usuaris`). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

 

CCD, SL vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península i Balears (d`ara endavant `Territori`). CCD, SL no realitza enviaments de comandes a l`estranger, ni, de moment, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Si un usuari estigués interessat a rebre algun article fora del territori de Peninsula i Balears hauria de contactar amb CCD, SL. a través del formulari o enviant un correu a [email protected], estudiaríem la seva sol·licitud i l`informaríem sobre aquest tema.

 

CONTACTE: Per a qualsevol mena de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a: [email protected]

 

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors d`aquests. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de CCD, SL., són exposats en www.comproacambrils.com de manera orientativa.

 

PREUS

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l`IVA (si en algún punt no els inclou sempre estarà especificat) i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel Client.

 

TARIFA INICIAL

Només sortir a la llum oferirem un mes de prova, perquè pugis els teus productes i els posis a la venda, nosaltres cobrarem una comissió del 5% per venda.

A partir del mes de prova tindràs dues opcions:

No vendre a la plataforma: quedar-te únicament amb la presència gratuïta en el directori i poder continuar pujant les teves ofertes i així els nostres visitants no es perdran les teves promocions.


Continuar venent: en aquest cas t'oferim 3 tarifes, una tarifa mensual (ideal per si necessites promocionar una cosa puntual), una tarifa trimestral (ideal per si tens un negoci que treballa per temporada, s'activarà pròximament) i una tarifa anual (ideal per als que venen durant tot l'any, evidentment és la més econòmica) podreu consultar les condicions a la web.

 

ENTREGA/RECOLLIDA DELS PRODUCTES

Actualment els articles es recolliran a l'establiment del negoci venedor.

Estem treballant en les condicions del servei a domicili amb la col·laboració d'una empresa local, un cop acordat s'informarà a tots els comerços i clients de les tarifes i condicions.

 

DEVOLUCIONS

Per a consultar la política de devolucións entra aquí.

 

DISPONIBILITAT

CCD, SL. posa en contacte al venedor amb el client. En cap cas CCD, SL posarà a la venda de manera intencionada res que el venedor no ofereixi. CCD, SL farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

No obstant això, a vegades, i a causa de causes difícilment controlables per CCD, S.L. com errors humans o incidències en els sistemes informàtics. Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d`haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de l`anul·lació total o parcial d`aquest. L`anul·lació parcial de la comanda deguda mancant disponibilitat no dóna dret a l`anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d`aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de posar-se en contacte a través d`[email protected] per a posar solució en l`assumpte.

 

POLITICA DE PRIVACITAT

Per a consultar la política de privacitat entra aquí.

 

GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

CCD, S.L. . actua com a connector entre l`oferta i la demanda existent i en qualitat de distribuïdor de productes digitals. Els productes que es presenten en el www.comproacambrils.com funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

CCD, S.L.  no estarà obligat a recollir, ni fer-se càrrec, del producte avariat, el Client haurà de dirigir-se al Servei Postvenda del Fabricant. En aquest sentit,CCD, S.L.  realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Client que així ho sol·licitin les dades de contacte d`aquest servei.

 

La garantia dels productes els ofereix el venedor d`aquests, CCD, S.L. , no es fa responsable del seu estat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CCD, S.L.  ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d`aquesta pàgina Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s`inclouen en la Web.

S`adverteix a Clients i Usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l`anterior, el contingut d`aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d`aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d`aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de CCD, S.L. 

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacions en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l`ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de CCD, S.L. .

CCD, S.L.. informa que no concedeix llicència o cap autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en la Web. Tan sols s`autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l`usuari l`únic responsable del mal ús d`aquests.

 

ACCÉS I ESTADA EN LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en aquesta, així com després d`haver accedit.

A conseqüència de l`anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant CCD, S.L. i tercers de:

- Les conseqüències que es puguin derivar d`una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per CCD, S.L. ., publicat o no sota el seu nom de manera oficial.

- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

 

CCD, S.L.  es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l`accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l`accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

CCD, S.L.  informa que no garanteix:

- Que l`accés a la Web i/o a les Web d`enllaç sigui ininterromput o lliure d`error.

- Que el contingut o programari al qual els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d`enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.

- L`aprofitament que de la informació o contingut d`aquesta Web o Webs d`enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

 

La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual: CCD, S.L. . no garanteix l`exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per consegüent no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present en la Web.

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

CCD, S.L.  no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d`aquesta Web o webs d`enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.

Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l`organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l`Usuari.

Dels continguts d`aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d`enllaços inclosos en la Web, ja siguin autoritzats o no.

Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units aCCD, S.L.  mitjançant via contractual.

De l`accés de menors d`edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l`activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l`ús d`Internet a fi d`evitar (i) l`accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l`enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s`organitzin a través d`o entorn a la Web i/o webs d`enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d`aquestes comunicacions i/o diàlegs.

CCD, S.L.  no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l`accés al Lloc web per part del Client a l`hora d`introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de CCD, S.L. 

Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

De la no operativitat o problemes en l`adreça d`email facilitada pel Client per a l`enviament de la confirmació de la comanda.

En tot cas, CCD, S.L. . es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, CCD, S.L. . té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei. CCD, S.L. es reserva el dret de modificar les condicions d`aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-lo degudament, o procedir a l`exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d`aquests.

 

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d`Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s`interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d`Ús.

CCD, S.L.  podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de CCD, S.L.  o prescripció de l`acció que en cada cas correspongui.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D`ÚS

CCD, S.L.  es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, CCD, S.L. recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d`aquestes Condicions d`Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l`acceptació de les Condicions d`Ús serà un pas previ i indispensable a l`adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

 

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d`Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d`Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Reus, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

 

COM ES FINANCEN ELS NOSTRES SERVEIS

En lloc de pagar per usar comproacambrils en el Pack Presència Online BASICO que oferim, en usar el portal del Moneder que s`inclouen en aquestes Condicions, acceptes que puguem mostrar-te anuncis de les empreses i organitzacions que ens paguen per promocionar-se dins i fora dels Productes del Moneder. Usem les teves dades personals, com la informació sobre la teva activitat, per a mostrar-te aquella publicitat que pugui resultar-te més rellevant.

El nostre sistema publicitari s`ha dissenyat pensant en la protecció de la privacitat. Això vol dir que podem mostrar-te anuncis rellevants i útils sense revelar la teva identitat als anunciants. No venem les teves dades personals. Permetem que els anunciants ens proporcionin informació com els seus objectius empresarials i el tipus d`audiència a la qual volen arribar amb els seus anuncis (per exemple, amants del ciclisme de 18 a 35 anys). D'aquesta manera, podem mostrar els seus anuncis a les persones que podrien estar interessades en ells.

Així mateix, oferim als anunciants informes sobre el rendiment de la seva publicitat a fi que sàpiguen de quina manera interactuen les persones amb el seu contingut dins i fora del Moneder. Proporcionem als anunciants dades demogràfiques generals i informació sobre interessos (per exemple, que una dona d'entre 25 i 34 anys que viu a Reus i a la qual li interessa la verdura fresca de km0). Aquestes dades tenen com a fi ajudar-los a conèixer millor la seva audiència. No compartim informació que t`identifiqui directament (dades com el teu nom o adreça de correu electrònic, que es poden utilitzar per a posar-se en contacte amb tu o per a identificar qui ets), tret que ens donis permís específic per a això.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

1. Actualització de les Condicions

Treballem contínuament per a perfeccionar els nostres serveis i desenvolupar noves funcionalitats a fi de proporcionar-vos tant a tu com a la nostra comunitat millors Productes. Per aquest motiu, és possible que hàgim d`actualitzar aquestes Condicions cada cert temps per a reflectir amb precisió els nostres serveis i pràctiques. Només implementarem canvis si les disposicions ja no són adequades o estan incompletes, i únicament si aquestes modificacions són raonables i tenen en degut compte els teus interessos.

 

Tret que la llei ens exigeixi realitzar aquestes modificacions, t`enviarem una notificació (per exemple, per correu electrònic o mitjançant els nostres Productes) amb uns dies d`antelació abans de modificar aquestes Condicions, de manera que puguis revisar els canvis abans que entrin en vigor. Si continues usant els nostres Productes una vegada que els canvis hagin entrat en vigor, significarà que acceptes aquestes modificacions.

 

Encara que esperem que continuïs usant els nostres Productes, si no estàs d`acord amb les nostres Condicions actualitzades i no vols continuar formant part de la comunitat del Moneder, pots eliminar el teu compte en qualsevol moment.

 

2. Suspensió o cancel·lació del compte

Volem que comproacambrils sigui un espai on les persones se sentin còmodes i segures per a compartir els seus productes.

Si determinem que has infringit les nostres condicions o polítiques, de manera notòria o greu, o en reiterades ocasions, és possible que suspenguem o inhabilitem definitivament el teu compte. També és possible que ho fem si infringeixes reiteradament els drets de propietat intel·lectual d`altres persones o si ens veiem obligats a això per motius legals.

Si procedim a suspendre o inhabilitar el teu compte, t`informarem sobre aquest tema i t`explicarem les opcions de les quals disposes per a sol·licitar una revisió, tret que, en fer-ho, ens exposem a nosaltres o a terceres persones a responsabilitats legals; la nostra comunitat d`usuaris es vegi perjudicada; es comprometi o posi en risc la integritat o el funcionament dels nostres serveis, sistemes o Productes; també en els casos en els quals experimentem restriccions per motius tècnics, o bé en aquells en els quals no tinguem permís per a fer-ho per motius legals.

Si elimines el teu compte o nosaltres la inhabilitem, l`acord establert mitjançant aquestes Condicions deixarà d`aplicar-se.

 

3. Limitació de responsabilitat

Actuarem amb diligència professional a l`hora d`oferir-te els nostres Productes i serveis i de mantenir un entorn segur i lliure d`errors. Sempre que hàgim actuat amb diligència professional, no ens fem responsables de les pèrdues no provocades pel nostre incompliment d`aquestes Condicions o per les nostres accions; les pèrdues que ni nosaltres ni tu puguem preveure en el moment de l`entrada en vigor d`aquestes Condicions, ni els esdeveniments que no podem controlar.

 

4. Uns altres

Si qualsevol part d`aquests termes no fos aplicable, la part restant continuarà sent de plena aplicació i vigència. La no aplicació d`alguna d`aquestes Condicions per part nostra no es considerarà una renúncia. Qualsevol modificació d`aquestes Condicions o renúncia respecte a elles haurà de fer-se per escrit i comptar amb la nostra signatura.

No transferiràs cap dels teus drets o obligacions en virtut d`aquestes Condicions a cap tercer sense el nostre consentiment.

Aquestes Condicions no confereixen drets de beneficiari a cap tercer. Tots els nostres drets i obligacions segons aquestes Condicions són assignables lliurement per nosaltres en relació amb una fusió, adquisició o venda d`actius, o bé en virtut de la llei o de qualsevol altra manera.

T`informem que hi ha la possibilitat que hàgim de canviar el nom d`usuari del teu compte en determinades circumstàncies (per exemple, si una altra persona ho reclama i no sembla guardar relació amb el nom que uses en la teva vida quotidiana). Si ens veiem obligats a fer-ho, t`ho comunicarem amb antelació i t`explicarem els motius de la nostra decisió.

Valorem sempre els teus comentaris i qualsevol altre suggeriment sobre els nostres productes i serveis. No obstant això, t`informem que podem usar-los sense restricció ni cap obligació d`oferir-te una compensació, així com tampoc tenim l`obligació de considerar-los confidencials. 

0
Mi wishlist
0
Mi cesta
Mi cuenta